Kontakt

Klub Sportowy Bieżanowianka
ul. Lipowskiego 5, 30-898 Kraków
KRS: 160307, NIP: 6792552154, REGON: 351527110

Zarząd zbiera się raz w tygodniu, najczęściej w czwartki,
ok. godz. 20:30, w siedzibie Klubu.

adres e-mail: biezanowianka.pl@gmail.com
kontakt telefoniczny: brak

KS Bieżanowianka na FB:
KS Bieżanowianka – sekcja piłki nożnej – seniorzy
KS Bieżanowianka – sekcja zapasów

Dojazd: * na mapie wskazano lokalizację bramy wjazdowej