Władze


Sposób reprezentacji Klubu Sportowego Bieżanowianka

Wszystkie pisma i akta w imieniu Klubu Sportowego
podpisuje Prezes lub jego Zastępcy i Sekretarz Klubu.
Dokumenty o charakterze finansowym podpisuje
dodatkowo Skarbnik Klubu, a bankowym Księgowy Klubu.


Aktualny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego Bieżanowianka
powołany na Walnym Zebraniu Członków w dniu 2017-04-24.

Zarząd
1. Mirosław Boryczko – Prezes
2. Jacek Małek – Wiceprezes
3. Jerzy Jamróz – Wiceprezes
4. Marek Witek – Sekretarz
5. Leszek Poszeluźny – Skarbnik
6. Piotr Budzyn – Członek Zarządu
7. Rafał Bulka – Członek Zarządu
8. Rafał Jońca – Członek Zarządu
9. Zbigniew Kożuch – Członek Zarządu
10. Elżbieta Matykiewicz – Członek Zarządu
11. Kamil Stochel – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
1. Jacek Pollak
2. Piotr Kudas
3. Katarzyna Budzyn

 


Historyczny skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu Sportowego Bieżanowianka
powołany na Walnym Zebraniu Członków w dniu 2015-04-08.

Zarząd
1. Mirosław Boryczko – Prezes
2. Jacek Małek – Wiceprezes
3. Jerzy Jamróz – Wiceprezes
4. Anna Mroczek – Sekretarz
5. Leszek Poszeluźny – Skarbnik
6. Piotr Budzyn – Członek Zarządu
7. Paweł Gaszyński – Członek Zarządu
8. Rafał Jońca – Członek Zarządu
9. Zbigniew Kożuch – Członek Zarządu
10. Elżbieta Matykiewicz – Członek Zarządu
11. Marek Witek – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
1. Jacek Pollak
2. Piotr Kudas
3. Tomasz Matuszczyk